Települési környezet


Kiskunfélegyháza város

A projektnek otthont adó Kiskunfélegyháza (www.kiskunfelegyhaza.hu) Bács-Kiskun megye, illetve a Dél-alföldi Régió szerves része. A kiskunfélegyházi kistérség területe Bács-Kiskun megye területének egytizede, 81 073 ha.

A mintegy 600 éves múltra visszatekintő település történetileg kialakult térségi kereskedelmi központ. A városban lévő gazdaság egyik fejlettebb szegmense a kereskedelem.

A Város és térsége mezőgazdasági szerkezetét alapvetően a kiváló minőségű termőtalaj határozza meg. A tradíciók alapján meghatározóvá vált a gabonatermesztés és az állattenyésztés. A gabonaipari, húsipari és tejipari üzemek élelmiszertermelése az országos termelésnek mintegy 20 - 25 %-át adják.

A Dél-alföldre irányuló összes külföldi tőke mintegy egynegyedét a szolgáltatási szektorba fektették be, elsősorban a privatizáció keretein belül, az addig állami tulajdonú cégek megvásárlásával (például a telekommunikációs vállalatok). Szuper- és hipermarketek formájában zöldmezős beruházások történtek, de a banki és a biztosítási szektorban is jelen van az idegen tőke.

A kistérségben – döntően Kiskunfélegyházán – jelentős számban működnek ipari tevékenységet folytató vállalkozások, főleg a könnyűipari ágazatban. A kistérség településeinek könnyűiparából kiemelkedik a cipőgyártás, a fafeldolgozás, a konfekció- és kézműipar. Több nagy létszámú vállalkozás foglalkozik műanyag-, gumicikkek, gépek, berendezések, villamos-ipari termékek, fémtömegcikkek, alkatrészek előállításával, lakatosmunkákkal, vegyi árukkal, bútorgyártással. Az építőipar minden ága megtalálható a tervezéstől a magas- és mélyépítésen át a szakipari tevékenységekig. A kiskereskedelmi üzleteken kívül vannak nagykereskedelemre, és külkereskedelemre szakosodott vállalkozások is.


Oktatás, képzés

Kiskunfélegyháza mind a mai napig jelentős iskolaváros. Számos általános iskola, több gimnázium és középiskola is található a városban. 2009 őszétől a Pannon Egyetem kiskunfélegyházi képzési helyén is várják a hallgatókat.

Az általános iskolák képzési rendszere megfelel az Oktatási Minisztérium által meghatározott tantervi követelményeknek, valamint alapfokú művészeti oktatás folyik a városban. A város középiskolai képzése tradicionálisan kiemelkedőnek tekinthető a tágabb térségben. Évtizedek óta jellemző, hogy a középiskolai képzési intézmények kapacitása és kapacitáskihasználtsága a város lakosságából kikerülő diákokon túl megoldást kínál a kistérség középfokú képzésére is.


Kiskunfélegyházi középiskolák és képzéseik:

Petőfi S. Gépészeti Szakközépiskola
Képzések: Gépészet, informatikai, gépipari számítástechnikai technikus, számítástechnikai programozó szakokon, illetve érettségi nélküli szakképzési évfolyamokon fémforgácsoló, esztergályos képzés folyik.

Kossuth L. Középiskola és Szakiskola
1. Szakiskolai képzés: ipari, kereskedelmi, szolgáltató és humán szakirányon.
2. Szakközépiskolai képzés: autószerelő, autó-elektronikai műszerész, számítástechnikai szoftverüzemeltető és szociális gyermek- és ifjúságvédelmi ügyintéző, ruhaipari technikus, cipőipari technikus szakirányon történik a képzés.
3. Akkreditált felső fokú szakképzés kereskedelmi és idegenforgalmi szakmenedzser szakon. Bács-Szakma Non-profit Kiemelkedően Közhasznú Zrt.
A Bács-Szakma Non-profit Kiemelkedően Közhasznú Zrt. A Társaság célja, és fő tevékenysége a szakképzés szervezése, iskolarendszerű és iskolarendszeren kívüli szakképzés, oktatás, különösen a hátrányos helyzetű, veszélyeztetett fiatalok képzésének biztosítása. Kiskunfélegyháza központtal a gépész- és a mezőgazdasági szakképzéscsoport valósul meg.

Közgazdasági Szakközépiskola
Képzések: pénzügyi-számviteli ügyintéző, európai üzleti asszisztens, marketing és reklám ügyintéző, pénzügyi szakügyintéző, menedzser. Akkreditált felső fokú kereskedelmi szakmenedzser képzés folyik.

Móra Ferenc Gimnázium
Képzések: 6-4 évfolyamos nappali tagozatos gimnáziumi képzés és 4 évfolyamos levelező tagozatos gimnáziumi képzés

Constantinum Intézmény
Képzések: 4 évfolyamos nappali tagozatos gimnáziumi képzés és 4 évfolyamos informatikai képzés.


Munkapiaci információk:

Kiskunfélegyházán és térségében a munkanélküliségi ráta az elmúlt években folyamatos növekedést mutat. Sajnos 2009. évben ugrásszerű növekedés következett be, amelynek oka főleg a gazdasági recesszió hatására a nagyobb létszámot foglalkoztató vállalkozások megszűnése, illetve a Kelet-Európai térségből történő kitelepülése volt.

Munkanélküliségi ráta alakulása a Kiskunfélegyházi kistérségben: 1.sz. táblázat

2004.dec.

2005.dec.

2006.dec.

2007.dec.

2008.dec.

2009.dec.

5.48 %

5.33 %

6.19 %

6.09 %

6.5 %

8.1 %

(Forrás: Állami Foglalkoztatási Szolgálat)

Regisztrált munkanélküliek száma Kiskunfélegyházán: 2.sz. táblázat

Nem

Regisztrált (fő)

Belépő (fő)

Tartós (fő)

Férfi

516

110

89

591

101

106

Összesen

1107

211

195

(Forrás: Állami Foglalkoztatási Szolgálat, 2008. 12. havi adat)

A regisztrált munkanélküliek számának korcsoport szerinti megoszlása az alábbiak szerint alakult.

Korcsoport

Regisztrált (fő)

Belépő (fő)

Tartós (fő)

17-20 év között

25

8

0

21-25 év között

135

35

12

26-35 év között

284

63

29

36-45 év között

224

38

30

46-50 év között

137

19

39

51-55 év között

174

36

37

56-60 év között

119

12

44

60 év fölött

9

0

4

Összesen

1107

211

195

(Forrás: Állami Foglalkoztatási Szolgálat, 2008. 12. havi adat)

Látható, hogy a fiatal, 26-34 éves korosztály létszáma a legmagasabb. Szintén itt a legmagasabb a tartósan munka nélkül maradottak aránya. Ennek oka a munkatapasztalat és a nyelvtudás hiányában keresendő.

A regisztrált munkanélküliek képzettségének tekintetében az alábbi megoszlás figyelhető meg: 4.sz. táblázat

Iskolai végzettség

Regisztrált (fő)

Belépő (fő)

Tartós (fő)

8 általánosnál kevesebb

38

3

8

Általános iskola

376

58

70

Szakmunkásképző

345

81

64

Szakközépiskola

176

40

24

Technikum

36

8

5

Gimnázium

85

10

21

Főiskola

29

4

2

Egyetem

13

5

0

Szakiskola

9

2

1

Összesen

1107

211

195

(Forrás: Állami Foglalkoztatási Szolgálat, 2008. 12. havi adat)

A munkanélküliek képzettség szerinti megoszlásából látható, hogy Kiskunfélegyházán jelentős számú, 37,4%-os a képzettség nélküli segéd-, illetve mezőgazdasági munkás. Ezen csoporton belül elsősorban a gépgyártás és a feldolgozóipar területéről kikerült betanított munkások aránya meghaladja a 28 %-ot. Az építőipari ágazatból kikerültek aránya mintegy 8 %.
A szakmunkások és szakközépiskolát végzettek magas száma arra utal, hogy a térségben hiányoznak azok a közepes és nagyvállalatok, amelyek nagyobb létszámban foglalkoztatnák ezt a réteget.
A Munkaügyi Központ nyilvántartása szerint jelentős a középfokú végzettségű, kereskedői és ügyviteli-ügyintézői-adminisztrációs munkakörökből kikerült regisztrált munkanélküliek aránya is (7-7%). A felsőfokú és a technikusi végzettségűek aránya az összes regisztrált munkanélkülihez viszonyítva nem éri el az 5%-ot.
Kiskunfélegyháza munkaerő-piaci vonzáskörzetében a bejelentett álláshelyek száma a regisztrált munkanélküliek számához viszonyítva alig 20%. A munkahelykínálat szakma-szerkezet szerinti aránya csak részben felel meg a betölteni kívánt foglalkozások arányának.

A térképen a munkanélküliségi rátát a terület színezésével, a munkanélküliek számát a tortadiagram zöld színével, a foglalkoztatottak számát a tortadiagram narancs színével, a gazdaságilag inaktívak számát a tortadiagram sárga színével, a gazdaságilag aktívak számát pedig a tortadiagram méretével ábrázoljuk.
(Forrás: Állami Foglalkoztatási Szolgálat)

Galéria

Információk

A Kiskunfélegyházi Ipari Park kialakításának célja, hogy a térségben rejlő kiemelkedő adottságok maximális kihasználására építve elősegítse a fejlődőképes vállalkozások letelepedését és a legkedvezőbb körülményeket biztosítsa a hazai és külföldi működő tőke betelepülése számára.

A Kiskunfélegyházi Ipari Park üzemeltetését, az ipari parki szolgáltatásokat a 100%-ban önkormányzati tulajdonban álló Félegyházi Fejlesztési Nonprofit Kft. biztosítja.

Elérhetőség

Kapcsolattartó:
Dr. Gyuricza Gergő
ügyvezető

Cím: 6100 Kiskunfélegyháza, Kossuth Lajos utca 1.
Tel.: (+36 76) 562-079
Fax: (+36 76) 562-001, (+36 76) 462-252
Mobil: (+36 20) 216-7232

E-mail: gyuricza.gergo@kiskunfelegyhaza.hu
Web: www.kiskunfelegyhaza.hu